Begeleiding

Begeleiding

Grip op het dagelijks leven en eigen regie, dat is niet altijd even eenvoudig. Onze medewerkers ondersteunen bij het omgaan met veranderde situaties binnen uw dagelijks leven. Zij kijken met u mee en gaan met u aan de slag om zaken zelf te kunnen regelen of op een andere manier te organiseren.

Waar kunnen wij u onder andere bij ondersteunen?

  • Plannen
  • Dagbesteding
  • Structuur in huishouden, administratie
  • Omgang met bepaalde situaties
    (verdriet, aandoening)
  • Afwassen
  • Voorkomen sociaal isolement

Wie ondersteunen wij?

Wij ondersteunen iedereen die tijdelijk of voor een langere periode begeleiding nodig heeft. Dit kan door met u te bekijken wat er nodig is om uw zelfredzaamheid te vergroten en zo uw leefgenot te vergroten. Dit kan zijn voor mensen met een hersentrauma, ziekte van Alzheimer, dementie of verstandelijke beperking.