Over ons

Over Improzorg

Improzorg is een samenwerking tussen kleinschalige, pro life zorgaanbieders in de Randstad. In 2017 hebben drie instellingen een zorgcoöperatie opgericht. Door zo de handen ineen te slaan kunnen niet alleen onze cliënten betere zorg verlenen, maar ook andere, kleinschalige zorginstellingen faciliteren wanneer zij voldoen aan onze entreecriteria.

Naast de oprichters die samen de Raad van Bestuur vormen is er een Raad van Commissarissen en een backoffice voor allerlei ondersteunde diensten.

Zorgcoöperatie Improzorg
Juridische rechtsvorm: Coöperatieve vereniging U.A.
Opgericht op 22 juni 2017
(Bezoek)adres Hogeveenseweg 3c, 2731LA EG Benthuizen
KVK: 69006814
Vestigingsnummer: 000037397877
AGB-code: 73736700

Missie

Improzorg wil haar cliënten zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving zelfredzaam en gelukkig laten zijn. We dragen bij aan meer kwaliteit van leven en welbevinden. De wensen en behoeften van onze klanten staan voor ons centraal.

Visie

Om deze zelfredzaamheid te bereiken ondersteunen wij u of uw naasten door onze zorg en hulp aan te bieden. Daarnaast zetten wij ons in om te zorgen dat zorg betaalbaar én van hoge kwaliteit blijft.

Onze  zorgcoöperatie wil een bijdrage leveren aan wijkgerichte thuiszorg door te werken aan:

 

Preventie en zelfredzaamheid

Improzorg stimuleert de zelfredzaamheid en bevordert dat cliënten vormgeven aan de eigen regie van hun leven, waarbij zij optimaal gebruik maken van WMO-voorzieningen van de gemeenten waarvoor de leden van de zorgcoöperatie afzonderlijk afspraken hebben gemaakt met hun gemeenten.

Het sturen op uitkomsten
Improzorg verbetert via haar Improvement Model de zorginhoudelijke kwaliteit door te sturen op uitkomsten van de geleverde zorg, zoals de kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit door haar cliënten.

Coördinatie van wijkverpleegkundige stimuleren
De wijkverpleegkundigen (niveau 5) van de leden spelen een centrale rol in de thuiszorg, omdat zij bekend zijn in en met het zorglandschap in de ondersteuning van de cliënten in de thuissituatie en of bewoners in de woonzorghuizen. Vanuit de coördinerende rol van de zorgcoöperatie stimuleert en faciliteert de zorgcoöperatie de leden bij het vinden van het meest passende zorgarrangement.

Het stimuleren van innovaties
De zorgcoöperatie stroomlijnt de kwaliteit van haar zorgverlening door haar leden aan te laten sluiten op het innovatieve Improvement Model.

Het voorkomen van onnodige zorg (verbeteren van de doelmatigheid)
Met het indiceren en in het verlenen, te sturen of een effectieve inzet van zorgverleners en alleen maar nodige zorg te verlenen wordt gestuurd op doelmatigheid van de zorg. Met het inzicht dat verschaft wordt door het Improvement Model kan de doelmatigheid verhoogd en de zorgbehoefte van de cliëntenpopulatie verlaagd worden.
De leden van de coöperatie hebben elk een eigen missie en visie, waarbij gerefereerd wordt aan de eigen pro-life normen en waarden.

Vacatures

Werken bij Allcura thuiszorg betekent het verlenen van ‘Zorg uit het hart’. Wij zijn er voor de mensen die ons nodig hebben en op ons vertrouwen. Werk jij graag mee aan onze missie en visie? Dan ben je van harte welkom in ons team!