zorgdiensten

Wat wij doen – Huishoudelijke verzorging

Wanneer u zelfstandig woont en de huishoudelijke taken te zwaar voor u worden, ondersteunt Allcura thuiszorg u bij deze taken in huis. Onze medewerkers staan graag voor u klaar en helpen u met plezier. Wij verlenen zorg uit het hart, wij zijn er voor u!

De onderstaande zorgdiensten van Allcura thuiszorg worden per 1 januari 2024 aangeboden onder de naam Improzorg:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Beeldzorg
  • Casemanagement dementie

De zorg zoals u die van ons gewend bent of van ons mag verwachten, maar dan onder een nieuwe naam, met onze vaste medewerkers. Graag verwijzen wij u voor deze zorgdiensten door naar:

www.improzorg.nl
079 – 20 77 003

De huishoudelijke verzorging blijft voortbestaan vanuit Allcura thuiszorg. 

U heeft zorg
nodig. En dan?

Als u zorg nodig heeft of wilt aanvragen voor bijvoorbeeld uw ouders, neemt u contact met ons op. Dit kan persoonlijk bij ons op kantoor, per telefoon of e-mail.

Hierna volgt er een intakegesprek en brengen wij uw zorgvraag in kaart.  Zo is het voor u en voor ons helder welke zorg u nodig heeft. Wij ondersteunen u ook bij de aanvraag van indicaties bij gemeente of zorgverzekeraar.